Commune de Koerich

1412/2022

Vie associative

Chrëschtfeier Senioren Treff

bandeau SeniorenTreff

Date :

14.12.2022

Début de l'événement :

13:00

Salle des fêtes à Koerich Rue Fockeschlass L-8386 Koerich