Commune de Koerich

0902/2022

Vie associative

Generalversammlung vum Senioren Treff

IMG 8975

Date :

09.02.2022

Début de l'événement :

13:00

Salle des fêtes à Koerich Rue Fockeschlass L-8386 Koerich