Actualité

Avis mortuaire

​​​

DE SCHÄFFEROT, DE GEMENGEROT AN D'PERSONAL 

VUN DER GEMENG KÄERCH

hunn déi traureg Flicht, den Doud vum fréiere Gemengerotsmember, dem

 Här Léon Feyder

 matzedeelen.

 Den Här Feyder war Member vum Käercher Gemengerot vun 1982 bis 1987 a laangjährege Kommandant vun de Gëtzener Pompjeeën. Mir wäerten d'Erënnerung u säi joerelaangen benevollen Asaz fir d'Wuel vun de Bierger aus der Gemeng an Éieren halen.

Der Famill drécke mir eist déifste Matgefill aus.

 Fir de Gemengerot an d'Gemengepersonal:

De Schäfferot​