Commune de Koerich
Capture d’écran 2023-10-16 à 10.51.13

Opruff fir an ons Kommissiounen.

Fir ee liewegt Duerf ze hunn, dofir brauche mir aktiv Kommissiounen an och aktiv Veräiner.

Déi lescht Jore war Kommunikatioun net ëmmer gutt a fir déi ze verbesseren, stocke mir als Gemeng Personal am Domaine Relations publiques ob. Kommunikatioun geet natierlech ëmmer an déi 2 Wee'er, also vun der Gemeng u Kommissiounen a Veräiner an och ëmgedréint.

Zeckt net fir Iech ze mellen an aktiv mat ze schaffe fir eist flott Duerf rëm méi lieweg ze maachen.

 

 

Appel de candidatures pour nos commissions.

La commune de Koerich dépend d’une participation active de ses citoyens au sein des commissions et des associations locales pour devenir un village plus vivant.

Dans un souci de garantir une meilleure communication entre l’administration communale, les associations et les citoyens, nous comptons compléter notre équipe en engageant du personnel dans le domaine des relations publiques, ce qui nous permettra d’être plus à l’écoute de nos citoyens engagés.

Nous espérons pouvoir compter sur votre collaboration au sein des associations et des commissions, chers citoyens, afin de créer ensemble avec la commune de Koerich un village accueillant.