Commune de Koerich
Capture d’écran 2022-03-02 à 10.25.46

D’Gemeng Käerch sicht fir de Service Technique Studente wärend der grousser Vakanz 2023

Déi ausgefëllte Fiche muss bis spéitstens den 31/03/2023 un d’Sekretariat

vun der Gemeng (2, rue du Château L-8385 Koerich) zréckgeschéckt ginn.

 

D’Maison Relais sicht Studente fir d’ Vakanzaktivitéiten 2023

Déi ausgefëllte Fiche muss bis spéitstens den 31/03/2023
un d’Maison Relais per Courrier (1,Neie Wee L-8385 Koerich)
oder per Mail (tom.peters@croix-rouge.lu) zréckgeschéckt ginn.